Teplá úžitková voda

Prístup k teplej úžitkovej vode je v súčasnosti zrejmý štandard v bytovkách. Máme k dispozícii teplú vodu kdekoľvek a kedykoľvek treba – a pokiaľ možno okamžite. Najnovšie stavebné predpisy (ASHRAE 188-2015, IEC 62395-2 a CIBSE TM13) vyžadujú, aby systémy pre dodávku teplej úžitkovej vody zabezpečili to najlepšie pohodlie a účinnosť ako aj opatrenia na ochranu proti baktériám legionely. To znamená, že každý centralizovaný systém dodávky vody by mal byť chránený proti baktériám legionely nielen pomocou efektívnej filtrácie a dezinfekcie, ale aj udržiavaním teploty vody v rámci regulačných limitov stanovených v pláne riadenia rizík pre baktérie legionely.

Elektrický ohrievací systém pre teplú úžitkovú vodu od spoločnosti DEVI udržiava dodávku vody na požadovanej teplotnej úrovni a zabezpečuje primeranú dezinfekciu pre potlačenie baktérií legionely.

Okrem toho, systémy pre ohrev potrubí od spoločnosti DEVI zabezpečujú teplú vodu vo všetkých kohútikoch a úspory, keď nie je potrebný potrubný systém s cirkuláciou. Znižujú aj plytvanie vodou, keďže teplú vodu môžete mať okamžite. Riešenie sa dá použiť v systémoch pre dodávku teplej úžitkovej vody (TÚV) dodávanej diaľkovým kúrením s nízkou teplotou, ktoré je finančne a energeticky efektívnym spôsobom dodávky vody v mestských oblastiach.

Úvodná investícia do systému TÚV bez cirkulácie znamená cca 50% menej rúr, izolácie, ventilov a čerpadiel, ktoré je potrebné inštalovať, z dôvodu, že nie sú potrebné žiadne spätné rúry a ich izolácia. To znamená aj to, že nepotrebujete ďalší priestor pre spätnú rúru, čo poskytne ďalší priestor v servisných kanáloch a šachtách.

Vykurovacie káble od spoločnosti DEVI poskytujú energiu iba tam, kde je to potrebné, pričom výkon sa prispôsobuje teplote okolia. Taktiež menšie požiadavky na rúry a bojlery pre TÚV znamenajú menšie tepelné straty v systéme.