DEVI warranty™ - DEVI záruka

DEVI záruka – pokoj vašej mysle

Značke DEVI pripisujeme veľký význam dodávke výrobkov vysokej kvality s dlhotrvajúcimi účinkami. Ponúkame vám najlepšie záruky na trhu.

DEVIwarranty™ je súbor štyroch individuálnych záruk, ktoré sú najlepšie na trhu a ktoré zabezpečia úplný pokoj vašej mysle pri používaní výrobkov DEVI v systémoch elektrického kúrenia. Na všetky výrobky DEVI  poskytujeme nasledujúce záruky:

20-ročná plná záruka

20-ročná plná servisná záruka sa vzťahuje na elektrické vykurovacie káble a rohože od značky DEVI. 

Na kvalitu výrobkov od DEVI sa môžete spoľahnúť; ale v prípade poruchy káblov alebo rohoží DEVI, ktorá sa dá vystopovať k výrobnej chybe vo výrobku DEVI, sa tieto bezplatne opravia alebo vymenia.

Táto záruka nepokrýva iba náklady na opravu alebo výmenu, ale aj inštaláciu a podlahové materiály, ako napr. poškodenie muriva a dlaždíc. Aby platila táto záruka, inštaláciu výrobkov DEVI musí vykonať autorizovaný inštalatér, a záručný list sa musí opečiatkovať, podpísať a predložiť. Pre ďalšie informácie si prečítajte naše záručné podmienky.

Výrobky DEVI s 20-ročnou zárukou:

 • Vykurovacie káble včítane DEVIflex™ / DEVIsafe™/ DEVIsnow™ /DEVIasphalt™ / DEVIaqua™/DEVIbasic™
 • Vykurovacie rohože včítane DEVImat™ / DEVIcomfort™ / DEVIsnow™ / DEVIasphalt™

Na všetko súvisiace príslušenstvo sa vzťahuje naša 2-ročná záruka.

Pre ďalšie informácie kliknete na obrázok:

10-ročná záruka

10-ročná záruka na výrobky sa vzťahuje na systémy a príslušenstvo podlahového kúrenia DEVI.

Výrobky DEVI s 10-ročnou zárukou:

 • Systém podlahového kúrenia DEVIcell™ pre drevo a laminát;
 • Všetko súvisiace príslušenstvo.
5-year warranty

5-ročná záruka na výrobky sa vzťahuje na termostaty DEVI, systém podlahového kúrenia, samoregulačné káble a príslušenstvo.

Výrobky DEVI s 5-ročnou zárukou:

 • Inteligentný termostat DEVIreg™ Smart
 • Dotykový termostat DEVIreg™ Touch
 • Prvky podlahového kúrenia DEVIdry™ pre koberce, drevo a laminát (okrem bezdrôtového termostatu DEVIdry™);
 • Samoregulačné káble na topenie námrazy a snehu DEVIiceguard™;
 • Samoregulačné káble na ochranu rúr DEVIpipeheat™ a DEVIpipeguard™;
 • Všetko súvisiace príslušenstvo.
2-year warranty

2-ročná záruka na výrobky sa vzťahuje na termostaty DEVI, riadiace systémy, softvérové riešenia a príslušenstvo. 

Výrobky DEVI s 2-ročnou zárukou:

 • Termostaty DEVIreg™ 130-132 / 316 /330 / 527 / 530-535 / 610 / 850;
 • Systém bezdrôtového ovládania DEVIlink™;
 • Fólie na vyhrievanie zrkadiel DEVIfoil™;
 • Ohrievače uterákov DEVIrail™;
 • Priemyselné ohrievače DEVItemp™;
 • Všetko súvisiace príslušenstvo, včítane vykurovacích káblov a príslušenstva vykurovacích rohoží.

 

Ostatné dokumenty:

Záručné podmienky Danfoss - Elektrické vykurovanie

Záručné podmienky DEVI - Elektrické vykurovanie

DEVI warranty Registration

 

Aby ste získali nárok na DEVI záruku prosím vyplňte eh@danfoss.com