Sanitarna topla voda

Predpisi ASHRAE 188-2015, IEC 62395-2 in CIBSE TM13 zahtevajo sisteme s sanitarno toplo vodo, ki zagotavljajo največje udobje in učinkovitost ter omogočajo sledenje nadzornim ukrepom proti Legioneli. To pomeni, da mora biti vsak centraliziran vodovodni sistem v stavbi zaščiten pred legionelo preko učinkovite filtracije in dezinfekcije, pri čemer je potrebno ohraniti temperaturo vode v okviru načrta za obvladovanje tveganj pred legionelo.

Električni sistemi DEVI za pripravo tople sanitarne vode zagotavljajo oskrbo s pitno vodo na zahtevani ravni temperature in vzdržujejo ustrezno dezinfekcijo za odpornost proti bakteriji legionela.

Poleg tega protizamrzovalni DEVI sistemi zagotavljajo toplo vodo v vseh pipah in prihranke, ko je kroženje v sistemu nepotrebno. Prav tako zmanjšujejo vodne izgube, saj voda priteče takoj. Taka rešitev se lahko uporablja za sisteme sanitarne tople vode (STV), ki ga napaja nizko temperaturno daljinsko ogrevanje (NTDO), ki je stroškovno in energetsko učinkovit način za izgradnjo sistemov za oskrbo z vodo v mestnih območjih.

Ker niso več potrebne povratne cevi in izolacija, pomeni začetna prilagoditev sistema s STV približno 50% manj cevi, izolacije, ventilov in črpalk za vgradnjo. Za povratne cevi ne potrebujete dodatnega prostora, kar zagotavlja več prostora za servis.

DEVI grelni kabli zagotavljajo ogrevanje tam, kjer je potrebno prilagajanje glede na temperaturo okolice. Tudi manjša količina cevi in manjši kotli za pripravo STV pomenijo manj toplotnih izgub v sistemu.