Zaščita hladilnice

Zaščita hladilnice

Talno ogrevanje v hladilnicah je potrebno zaradi zaščite stavbe pred uničenjem (zaradi pogojev, ki  tla v hladilnicah ali ledenih stadionih).

V hladilnicah, kjer je konstantna temperatura med -20 in -30 ° C (ali manj), se mraz širi v okolico in prodira v temelje hladilnice, čeprav so tla dobro izolirana.

Za zaščito konstrukcije hladilnice, se električni ogrevalni kabli vgradijo v tla, pod izolacijo temeljev stavbe ali v okvir vrat.

Zaščita tal pred kondenzacijo

Zaradi stalnih premikov med hladnim in toplim zrakom, ki jih povzroča odpiranje in zapiranje vrat, (med hladilnicami in ogrevanimi prostori) voda lahko kondenzira in se zbira na tleh. Tako se lahko pojavijo nevarne ledene tvorbe, zato je tla tukaj potrebno ogrevati, s čimer se prepreči nastajanje ledu. Poleg tega se hkrati omejuje pretok hladnega zraka v ogrevane prostore.

Tla

V hladilnicah, kjer je konstantna temperatura med -20 in -30 ° C (ali manj), se mraz širi v okolico in še vedno lahko prodira v temelje hladilnice, čeprav je dobro izolirana. To pomeni, da bodo materiali, ki so v stiku s tlemi / zemljo, kot npr. temelji in talne površine, absorbirali hlad, zaradi česar tla lahko zamrznejo. Pri tem zaradi zmrzovanja lahko nastane precejšnja škoda. Enak problem se pojavi tudi na ledenih stadionih, ki so umetno zamrznjeni. Temu se lahko izognemo z DEVI sistemom za zaščito pred zmrzovanjem.