Användingsområden

Enfamiljshus
Flerfamiljshus - Radhus & lägenheter
Lågenergibyggnader
Varmhållning av rör
Is- och snösmältning
Idrottsplatser & sportarenor
Frys- & kylrum
Flygplatser & landningsplattor
Övrig uppvärmning
Jordbruksbyggnader
Transport
Hotell & kommersiella byggnader
Industri