DEVI is- och snösmältningssystem: Installation för ett enfamiljshus

DEVI erbjuder en smart och enkel lösning för att hålla ditt hus is- och frostskyddat under vintersäsongen. DEVI har is- och snösmältningssystem som består av elektriska värmekablar eller mattor, termostater och sensorer samt tillbehör som du behöver för installationen.

Marklösningar
Använd våra värmekablar och mattor som styrs av elektroniska termostater med luftfuktighetsavkännare för att skydda stora ytor som tex parkeringsplatser, uppfarter eller ingångar till byggnade. Med våra luftfuktighetsavkännare arbetar anläggningen ekonomiskt och endast när det är risk för isbildning. Du sparar värdefull tid på morgonen efter ett snöfall och slipper sanda eller skotta snö.

Vanliga applikationsområden för mark är: Trottoarer, trappor, brunnar, broar, ramper och parkeringar.  

Takapplikationer. Frostskydd.
Våra frostskyddssystem för tak och takrännor kan appliceras på praktiskt taget alla typer av takkonstruktioner för att förhindra uppsamlig av smältvatten i takrännor och för att minska skador på konstruktioner som frysta fasader och tak. Värmekabeln ska installeras i takrännor och stuprör och längs takkanten eller där det finns risk för is- och snöbildning.

Vinterväder och kostnader
Varje år påverkas vi mer eller mindre av vårt vinterväder. Vissa år drabbas vi hårdare än andra. Det kan vara allt från tex fastighetsskador, ökade underhållskostnader, förlorad produktivitet, stigande försäkringspremier och personskador. En installation av våra is- och frostskyddssystem garanterar en automatisk och stabil lösning på problem orsakade av is och kyla.

Relaterade produkter