DEVI is- och snösmältningssystem: Installation för ett enfamiljshus

DEVI erbjuder en smart och enkel lösning för att hålla ditt hus is- och frostskyddat under vintersäsongen. DEVI har is- och snösmältningssystem som består av elektriska värmekablar eller mattor, termostater och sensorer samt tillbehör som du behöver för installationen.

Marklösningar
Använd våra värmekablar och mattor som styrs av elektroniska termostater med luftfuktighetsavkännare för att skydda stora ytor som tex parkeringsplatser, uppfarter eller ingångar till byggnade. Med våra luftfuktighetsavkännare arbetar anläggningen ekonomiskt och endast när det är risk för isbildning. Du sparar värdefull tid på morgonen efter ett snöfall och slipper sanda eller skotta snö.

Vanliga applikationsområden för mark är: Trottoarer, trappor, brunnar, broar, ramper och parkeringar.  

Takapplikationer. Frostskydd.
Våra frostskyddssystem för tak och takrännor kan appliceras på praktiskt taget alla typer av takkonstruktioner för att förhindra uppsamlig av smältvatten i takrännor och för att minska skador på konstruktioner som frysta fasader och tak. Värmekabeln ska installeras i takrännor och stuprör och längs takkanten eller där det finns risk för is- och snöbildning.

Vinterväder och kostnader
Varje år påverkas vi mer eller mindre av vårt vinterväder. Vissa år drabbas vi hårdare än andra. Det kan vara allt från tex fastighetsskador, ökade underhållskostnader, förlorad produktivitet, stigande försäkringspremier och personskador. En installation av våra is- och frostskyddssystem garanterar en automatisk och stabil lösning på problem orsakade av is och kyla.

Relaterade produkter
Snösmältning av markytor i betong eller i sand under plattor och asfalt. DEVIsnow™ 300T (DTCE) är en värmekabelmatta för snösmältning av markytor som trappor, lastkajer och garageuppfarter. Mattan fästes på armeringsnät eller fästband på ett djup av 50-80 mm och gjuts in i betong, eller täcks med sand vid användning under plattor eller asfalt.
Snösmältning i hängrännor och stuprör. DEVIsnow™ 20T är en metermärkt värmekabel för förläggning i hängrännor, ränndalar och stuprör. Kabeln förlägges dubbel i ränna och rör och ska kompletteras med distansklammer. I stuprör ska det även kompletteras med dragavlastningskrok, wire och avlastningsklammer.
Snösmältning av markytor i betong eller i sand under plattor och asfalt. Välj 230 V eller 400 V. DEVIsnow™ 30T 230 V och 400 V är en metermärkt värmekabel, för snösmältning av markytor som trappor, lastkajer och garageuppfarter. Kabeln fästes på armeringsnät eller fästband på ett djup av 50-80 mm och gjuts in i betong, eller täcks med sand vid användning under plattor eller asfalt.
DEVIsafe™ är en väldigt högkvalitativ 360° helskärmad kabel med ett tufft yttre hölje (ej UV-stabil). Dess runda profil och robusta konstruktion garanterar en snabb, enkel och säker installation i flera golvkonstruktioner inomhus och applikationer för varmhållning av rör. Den kalla ledningen är en installationskabel med solid ledare som säkerställer en snabb installation. En tydlig och synlig koppling undviker att du av misstag installerar den uppvärmda kabeln i väggen. För att säkerställa en lång livslängd är alla kablar inspekterade och testade för att säkerställa kvaliteten. Det innebär att vi är stolta över att leverera kablar med 20-års totalgaranti.
Elektronisk reglerenhet med digital display för energieffektiv reglering av snösmältningsanläggningar. DEVIregTM 850 är en energismart och prisvärd elektronisk reglerenhet för snösmältningsanläggningar i mark eller hängrännor och stuprör. Användarvänlig display med inbyggd programmeringshjälp för enkel inställning. Displayen visar inställningar och aktuell temperatur och fuktvärden. Normalt arbetar DEVIregTM med en givare (kombinerad fukt och temp). På större anläggningar kan upp till fyra st givare anslutas. Där kan även två zoner skapas. Vid installation av mer än två givare krävs en extra transformator (E-nr: 89 792 61). För DIN-montage i apparatskåp (kompletteras med lämplig givare).