DEVI webinar - Is- och snösmältning

Den 24 februari kl 12.00 har du möjlighet att delta på ett kostnadsfritt webinarie som vi på DEVI by Danfoss anordnar.

Under 30 minuter kommer vår säljare Carl Målberg ge dig en introduktion till olika lösningar inom is- och snösmältning. I webinariet går vi igenom grunderna inom is- och snösmältning med hjälp av elektrisk värmekabel. Vi går igenom materialval och installation både när det gäller hängrännor/stuprör och markytor. Det du lär dig under webinariet kan du använda i dina framtida projekt och installationer. Webinariet hålls på svenska och riktar sig i första hand till installatörer och konsulter. Hoppas att du har möjlighet att vara med.

Registrera dig här

 

Relaterade produkter