Villkor

Villkor: Tävling ’’DEVI 75 år – Fira med oss!’’

 1. Arrangör
  Varumärket och namnet “DEVI” tillhör Danfoss A/S. Alla juridiska ärenden som rör “DEVI 75 år – fira med oss!” tävlingen (“Tävlingen”), som anges i villkoren nedan hänför sig till och omfattas av Danfoss A/S, Nordborgvej 8, 6430 Nordborg, Danmark (“Danfoss”).  
  Organisatören för tävlingen är Danfoss.
 1. Vem kan delta?
  Tävlingen är öppen för professionella installatörer som är över 18 år och bosatta i ett av följande länder: Australien, Brasilien, Bulgarien, Danmark, Estonia, Finland, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Indien, Irland, Kanada, Kazakstan, Kina, Kroatien, Lettland, Litauen, Nya Zeeland, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Storbritannien, Spanien, Sverige, Sydafrika, Sydkorea, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern, Ukraina och Österrike.

  Installatörer kan delta i tävlingen genom att lägga upp och dela sina panoramabilder (se nedan för mer information).

  Genom att delta i tävlingen godkänner du våra villkor. För att delta måste du ha ett eget Facebook-konto, publicera en panoramabild som du själv har tagit på DEVI:s Facebooksida och godkänna att Danfoss kan använda den publicerade bilden i reklamsyfte i samband med DEVI 75 års jubileum.

  Panoramabilden kan tas med en smartphone med PANO eller PANORAMA-läget från smartphonens kameralternativ.

  Panoramabilderna i tävlingen måste innehålla följande: Installatören bredvid siffrorna ”75” (till exempel kan nummer ”75” vara: husnummer, ballonger, nummer på en jacka eller andra saker som du kan komma på).

  Följande får ej delta i tävlingen: Anställda av Danfoss och deras närmaste familj samt DEVI auktoriserade distributörer.
 1. Hur deltar du?
  Tävlingen startar den 18 september 2017 och slutar den 19 november 2017. Under perioden måste den deltagande installatören ladda upp en panoramabild, som installatören själv har tagit, på tidslinjen på DEVI:s Facebooksida https://www.facebook.com/DEVISverige/

  Med följande hashtags:
 • #DEVI75
 • #panorama
 • #country (tex #sweden)

  Danfoss ska ha rätt till fri användning av bilderna i samband med DEVI 75 års jubileum.
 1. Priser och urval av vinnare:
  Under perioden kommer Danfoss varje vecka att välja ut tre (3) stycken vinnare bland de deltagande installatörerna. Vinnarna väljs ut av Danfoss och baseras på de kriterier som beskrivs nedan och de vinnande bilderna kommer att publiceras och vara synligt för alla på DEVI:s Facebooksida.
 • #DEVI75
 • #panorama
 • #country (tex #sweden)

  Veckopriset är: En (1) st DEVIreg™ Smart termostat (rekommenderat utpris: 200 Euro/st). Det kommer att vara tre (3) st veckovisa vinnare.

  Totala priser: Totalt kommer 27 stycken DEVIreg™ Smart termostater att lottas ut (9 veckor x 3 st DEVIreg™ Smart).

  Urvalet av vinnare utförs av en kommitté som består av tre (3) medlemmar bestående av anställda hos Danfoss A/S. Kriterierna för att välja vinnande bilder:
  originalitet, relevanta, kreativa och intressanta bilder. En deltagare kan lägga upp mer än en bild men bara en bild i taget.

  Vinnarna kommer att presenteras på DEVI:s Facebooksida varje vecka, vinnaren kommer också att kontaktas via PM på Facebook.
 1. Skydd av personuppgifter
  Arrangören åtar sig att skydda sekretessen för de överförda personuppgifterna och att inte bearbeta, använda eller distribuera den till tredje part utan uttryckligt tillstånd från deltagaren i tävlingen. Personuppgifterna ska noggrant bevakas ock användas av Danfoss A/S i enlighet med lagen och endast för de syfte de erhöll. Genom att delta i tävlingen samtycker du till att ditt namn och ditt hemland publiceras.  
 1. Rättsliga villkor
  Tävlingens villkor regleras av dansk rätt och omfattas av de danska domstolarnas exklusiva behörighet. Danfoss förbehåller sig rätten att när som helst stänga tävlingen. Facebook är inte en arrangör, sponsor, supporter eller administratör av den här tävlingen och Facebook är inte heller ansvariga för den här tävlingen, dess begränsning eller genomförande.
 1. Beskattning
  Danfoss kan bli uppmanade av skattemyndigheten att avslöja värdet av produkterna som vinnarna får. Observera att priset, beroende på nationella beskattningslagar, kan vara beskattningsbart. Det är vinnarnas ansvar att betala skatt på varor eller tjänster i enlighet med gällande beskattningslagar. Danfoss åtar sig ingen skyldighet för deltagarna i samband med överlåtelsen av erbjudanden eller anmälan av nämnda erbjudanden till myndigheterna. Installationsföretaget och deltagarna i tävlingen avstår här med alla framtida fordringar mot Danfoss i detta hänseende.
 2. Complaints
  Klagomål angående användningen av uppgifter måste riktas till Danfoss A/S och/eller den danska Data Protection Agency på Borgergade 28, 5, 1300 Copenhagen, Denmark.