Örebro slott

DEVI:s värmesystem bevarar anrikt slott

Örebro slott är ett medeltida slott som ligger beläget på en holme i Svartån i Örebro. De äldsta delarna av slottet är ett försvarstorn som upprättades under 1300-talet. Dess nuvarande utseende är byggt under det senaste århundrandet. Sedan 1935 har slottet varit ett nationellt svenskt monument.

Många viktiga händelser i den svenska historien har ägt rum i Örebro slott. Numera är det öppet för allmänheten att besöka slottet och du kan ta en guidad tur för at få veta mer om historien som gömmer sig inom slottets väggar. Väggarna döljer också lösningar som är skräddarsydda för 2000-talet.

Fullständig takrenovering

Under 2012 fick slottet genomgå en fullständig takrenovering. En ny kopparplåt och nya rännor installerades. För att förhindra skador och öka säkerheten på slottet vintertid, eftersom frost skadar både takrännor och murverk, beslutades det att ett elektriskt värmesystem skulle installeras utomhus för att förebygga eventuella framtida problem.

Den största utmaningen för systemet var, inte bara att skapa trygghet och säkerhet på slottet på ett miljöbalanserat sätt, utan också att bevara slottet på bästa möjliga sätt. Projektet genomfördes i tre steg och avslutades 2014.

Varför behöver slott lösningar från DEVI?

Alla husägare i Sverige vet att vintern kan vara en farlig, besvärlig och dyr förekomst. Kan du då tänka dig hur svårt och besvärligt det kan vara för en slottsägare i Sverige?

Snön som faller samlas på slottstaket och under soliga vinterdagar smälter snön och rinner ned längs rännor och väggar. Under kalla vinternätter när temperaturen är under 0⁰C igen fryser den snö som tidigare hade smält och bildar dammar av is som kan skada både tak och rör. För att undvika denna typ av skador är nu Örebro slott utrustad med nästan 1,000 meter av DEVIiceguard ™ värmekabel.

Vad gjordes på Örebro slott?

Installationen på Örebro slott var en stor utmaning, speciellt för Elprofilen AB – kardinal konstruktör av slottets renovering och DEVI-partner. I enlighet med förordningarna kring nationella monument var Elprofilen AB tvungna att ta särskild hand om varje del av sitt arbete och de var också tvungna att agera i enlighet med gällande lagar, t ex är borrning förbjudet på den här typen av byggnader.

Hela projektet var extremt känsligt och svårt. Den största utmaningen var att konstruera en byggnadsställning. Men engagerade medarbetare underlättade för arbetet. De produkter som har använts i samband med renoveringen av Örebro slott är värmekabeln DEVIiceguard™, DEVI Easy Connect och styrsystem och DEVIreg™ 850 som fukt- och temperaturgivare.

Projektet lyckades! Till och med den Vita damen som bor på Örebro slott har det mycket säkrare och bekvämare numera. Passa på att fråga henne om du besöker slottet.

Projektöversikt:

  • DEVIiceguard™ 1,000 m
  • DEVI Easy Connect
  • DEVIreg™ 850
Projekt storlek

NA

Heating cables
Thermostats
Accessories and spare parts for cables and mats