Kalla utrymmen

Skyddslösningar för kalla utrymmen

I kalla utrymmen som tex kalla butiker och isarenor ska temperaturen alltid hålla sig inom ett specifikt intervall. Trots det kan läckage uppstå även om golvet är installerat ordentligt. Det innebär att material som kommer i kontakt med marken, som grund och golv kommer att absorbera kylan och då kommer marken frysa. Vatten som finns i marken kommer att förändra och påverka konstruktionen genom att volymen förändras när den blir till is, det kan i sin tur orsaka stora skador.

I områden där mycket kall och torr luft möter varm och fuktig luft kan fukten i den varma luften sätta sig på den kalla ytan och förvandlas till is. Isen orsakar en oönskad frysning av element som tex dörrar och portar till kylhus. Skador kan uppstå på dörrkonstruktionerna och dörrarnas tätning och i förlängningen kan dessa förhindra att dörrar och portar stängs och det kan leda till en ökad energiförbrukning. Ett annat problem som kan uppstå i ett dräneringssystem för kylutrustning är kondensfrysning och oförmåga till fritt vattenflöde.

Vi erbjuder tillförlitliga och energieffektiva kabeluppvärmningssystem för att förhindra frostskador och frostsäkra avloppskanaler och brandslangar. Våra frostskyddssystem består av DEVI värmekablar, DEVIreg™ termostater och installationstillbehör. DEVIreg™ termostaterna med sensorer säkerställer att optimalt resultat uppnås med minsta möjliga energiförbrukning.le.


Rekommendationer för våra frostskydd

Frostskydd krävs för att förhindra eventuella skador på dörrar, portar, avloppskanaler, brandslangar, osv. Våra frostskyddssystem kan men fördel användas i följande sammanhang:

Hotell och kommersiella byggnader
Industrier
• Affärer och stormarknader
• Kalla utrymmen


Tillämpningsguide: Skyddssystem för kylhus
Den här guiden presenterar våra rekommendationer för design och installation av frostskyddsystem och frostskydd för kylrumsdörrar, avloppsledningar samt sprinkler och rör för brandskydd. Guiden ger en vägledning för uppvärmning, elektrisk data och systemkonfigurationer.

Vår nya produktkatalog är här
Vi har en ny produktkatalog! Här hittar du ett brett utbud av lösningar inom elektrisk värmekabel.
God Jul & Gott Nytt År!
Vi vill passa på att önska er en riktigt God jul & Gott nytt år!
God Jul & Gott Nytt År!
Vi vill passa på att önska er en riktigt God jul & Gott nytt år! Här ser ni våra öppettider under jul- och nyårshelgen.