Mark

DEVI is- och snösmältningssystem för markytor

Det finns flertalet berättelser om olika problem, incidenter och kostnader som har uppkommit de senaste åren efter vintersäsongerna. Fastighetsskador, ökade underhållskostnader, förlorad produktivitet, stigande försäkringspremier, personskador med mera. Installation av vårt is- och snösmältningssystem garanterar en stabil lösning för att kunna hantera väderrelaterade problem. Huvudsyftet med systemet är att smälta och ta bort is och snö från markytor. 

Våra is- och snösmältningsapplikationer kan användas på tex bostadsparkeringar, uppfarter, trottoarer, trappor, plattformar, ramper, broar och avrinningsområden. Genom att använda våra värmekablar och mattor som styrs av elektroniska termostater med fuktgivare kan du kostnadseffektivt förebygga för eventuella markskador och personskador. Våra is- och snösmältningssystem består av värmekablar, DEVIreg™ termostater och installationstillbehör. DEVIreg™ termostaterna med sensorer säkerställer att optimalt resultat uppnås med minsta möjliga energiförbrukning.

Rekommendationer för våra is- och snösmältningssystem för markytor

Huvudsyftet med våra is- och snösmältningssystem är att smälta och ta bort is och snö från markytor:

Hotell och kommersiella byggnader
• Enfamiljshus
Flygplatser och landningsplattor
Jordbruksbyggnader

Våra is- och snösmältningssystem är utformade för att ge säkerhet för människor, fordon och byggnadsskydd genom säker gång för fotgängare och bilkörning under vintertid samt och säkerhet när det gäller mindre skador på byggnader som kan uppstå under vintern.

 Tillämpningsguide: Marktillämpning. Is- och snösmältning.
 Den här guiden presenterar våra rekommendationer för design och installation av is- och snösmältningssystem för mark. Guiden ger en   vägledning för uppvärmning, elektrisk data och systemkonfigurationer.

 

 

 

 

 

Videor

Outdoor safety applications and frost protection
Ice and snow melting system: installation video

Vår nya produktkatalog är här
Vi har en ny produktkatalog! Här hittar du ett brett utbud av lösningar inom elektrisk värmekabel.
God Jul & Gott Nytt År!
Vi vill passa på att önska er en riktigt God jul & Gott nytt år!
God Jul & Gott Nytt År!
Vi vill passa på att önska er en riktigt God jul & Gott nytt år! Här ser ni våra öppettider under jul- och nyårshelgen.