Rör

Frostskydd för rör

Vätskeförsörjningssystem, såsom vattenledningsrör som levererar vatten, är mest beroende av det specifika rörets temperatur och rörets tillstånd för kvaliteten på sin vattenförsörjning. Dessa system kräver specifika och pålitliga lösningar.

Vatten- och sanitetsrör är viktiga delar i en byggnad; Ett eventuellt misslyckande kan vara mycket besvärligt och dyrt att ändra. Tack vare våra lösningar för att skydda rör från frost och kyla kan du enkelt undvika plötsliga och oväntade skador som kan uppkomma under vintern.

Frostskyddssystem installeras där det finns behov av att förhindra att vatten och sanitetsrör fryser och blir isskadade. Temperaturunderhållssystem säkerställer att varmvatten eller rör som innehåller vätska håller den önskade temperaturen.

Förutom anledningarna ovan för att frostskydda dina rör finns det många andra fördelar som du får när du använder våra lösningar, till exempel:
• Isfria rör
• Konstant flöde i rören
• Djupreducering för rör under markytan
• Inga reparationskostnader efter en hård vinter
• Ingen härdning av fettinnehållande produkter i rörsystem
• Effektiv varmvattenförsörjning

Våra system består av DEVI värmekablar, DEVIreg™ termostater och installationstillbehör. DEVIreg™ termostaterna med sensorer säkerställer att optimala resultat uppnås med minsta möjliga energiförbrukning.

Rekommendationer för installation av frostskydd för rör

Frostskyddssystem rekommenderas för att hålla en angiven vätsketemperatur i:


Våra system för frostskydd av rör kan användas på in- och utsidan av rör, för inomhus- och utomhusrörsnät såväl som för rör ovanför och under marken. Frostkydd av rör bör installeras tidigt i samband med en byggnation, det garanterar säkerheten och förhindrar risk för skador som kan orsakas av is. 

 

 

 Tillämpningsguide: Frostskydd av rör
 Den här designguiden presenterar våra rekommendationer för konstruktion och frostskydd för rör. Guiden ger en vägledning för uppvärmning,   elektrisk data och systemkonfigurationer.

 

 

 

 

 

Videor

Pipe frost protection