Varmvatten

Våra lösningar för varmvatten

Tillgång till varmvatten är numera en självklarhet för oss. Vi har tillgång till varmvatten när och var vi än behöver det - och helst omedelbart. Byggregler kräver varmvattensystem för att säkerställa bästa möjliga komfort och effektivitet samt åtgärder för att motverka legionellabakterier. Det innebär att centralvärmesystem måste skyddas mot legionella, inte bara med effektiv filtrering och desinfektion, utan också genom att hålla vattentemperaturen inom ramen för att legionellabakterier inte ska kunna uppstå.

Våra elektriska uppvärmningssystem för varmvatten upprätthåller vattenförsörjningen vid rätt temperaturnivå och ger den nödvändiga desinfektionen för att hämma tillväxten av legionellabakterier. Våra rörsystem säkerställer även varmt vatten i alla kranar och besparingar när det inte finns något behov av cirkulation i rörsystemet. Systemen minskar också vattenförlusten, eftersom du genast får varmt vatten. Lösningen kan användas i varmvattenanläggningar utrustade med fjärrvärme med låg temperatur, vilket är ett kostnadseffektivt sätt att bygga vattenförsörjning i tätbefolkade områden.

Den ursprungliga investeringen i fjärrvärmesystem omfattar ca 50% mindre rör, isolering, ventiler och pumpar, eftersom det inte finns något behov av returrör och isolering. Det betyder också att du inte behöver extra utrymme för returrör, vilket ger bättre utrymme i servicekanalerna.

Våra värmekablar använder endast effekt vid behov och justerar effekten till omgivande temperatur. Färre rör och mindre pannor i fjärrvärmelösningar innebär också mindre värmeförlust i systemet.

Våra värmelösningar för varmt kranvatten består av DEVI värmekablar, DEVIreg™ termostater och monteringsutrustning. DEVIreg™ 330 är konstruerad för att styra DEVIs självbegränsande värmekablar som används för att hålla varmt kranvatten inuti rören. Temperaturen kan regleras inom ett intervall från 35°C till 70°C.


Rekommendationer för installationer som rör varmvatten

Varmvattenanläggningar upprätthåller vattenförsörjningen vid önskad temperatur och ger lämplig desinfektion för att undertrycka legionellabakterier:

Flerfamiljshus
Enfamiljshus
Hotell och kommersiella byggnader

Allmänna konstruktionsprinciper syftar till att ge enhetlig vattentemperatur, vilket också bör undvika temperaturer som möjliggör tillväxten av legionella. Den allmänna rekommendationen för varmvattenberedare är att hålla värmekällans temperatur mellan 50-60°C (IEC 62395-2:2013).

Tillämpningsguide: Varmvatten
Den här guiden presenterar vår rekommendationer för design och installation av varmvatten. Guiden ger en vägledning för uppvärmning, elektrisk data och systemkonfigurationer.

Vår nya produktkatalog är här
Vi har en ny produktkatalog! Här hittar du ett brett utbud av lösningar inom elektrisk värmekabel.
God Jul & Gott Nytt År!
Vi vill passa på att önska er en riktigt God jul & Gott nytt år!
God Jul & Gott Nytt År!
Vi vill passa på att önska er en riktigt God jul & Gott nytt år! Här ser ni våra öppettider under jul- och nyårshelgen.