Våra kärnvärden

Vi har samlat våra tre viktigaste delar från vår vision, mission och våra värderingar.

  • Vi är den globala marknadsledaren inom elektrisk uppvärmning.
  • Vi är det självklara valet.
  • Vi är ett sunt företag som människor vill göra affärer med och där människor vill arbeta.

Vår vision

DEVI är den globala leverantören av elektriska värmelösningar för inom- och utomhusbruk. Vi behärskar avancerad värmereglerteknik som optimerar användarkomfort och energibesparing. 

Vi kommer alltid att utveckla lösningar som till fullo integreras med total kontroll av inomhusklimatet i privata bostäder. 

 

Vår mission 

Vi är det självklara valet. 

Vi uppnår detta genom att ge våra kunder produkter av högsta kvalitet med en konkurrensfördel. Våra konsumenter får en unik nivå av komfort med hjälp av tillförlitliga värmelösningar för sina hem och byggnader, både inom- och utomhus. 

Vi är ett sunt företag som människor vill göra affärer med och där människor vill arbeta.

 

Våra värderingar

Vi är kompetenta, har en vinnaranda och utvecklar ständigt vår verksamhet för våra kunder, kollegor och våra partners skull.          

 

Kvalitetspolicy

DEVI värmelösningar finns till för att serva våra kunder. Därför ska vi ha ett starkt kundfokuserat synsätt genom alla våra verksamheter. 

Vårt primära mål är att vara det pålitliga valet för våra kunder inom vår bransch. Vi tillhandahåller de enklaste och mest effektiva tjänster och produkterna inom inomhuskomfort och säkerhet utomhus. 

Vi ser till att identifiera och förstå våra kunders förväntningar. Vi designar, utvecklar och validerar tjänster och produkter som uppfyller eller överträffar förväntningarna. 

Vi mäter hur nöjda våra kunder är och sätter mål för att säkerställa att vi ständigt överträffar förväntningarna. 

Vi identifierar de kompetenser som krävs för oss att uppfylla vårt primära mål och ser till att utveckla kompetensen hos vår personal där det behövs. Vi skapar och driver en kultur och organisation som förväntar sig och belönar ständiga förbättringar inom alla områden av verksamheten. 

Vi driver vår verksamhet på en ISO 9001-certifiering, Divisional Quality Management System (QMS) i syfte att standardisera ett enda kundorienterat förhållningssätt. År 2015 migrerade vi till en ISO/TS 16949-kompatibel QMS.

Våra lokaler och produkter uppfyller alla reglerings- och miljöstandarder. DEVI tar en aktiv roll i utvecklingen av nya sådana. 

Över tiden ska vi minska vår totala leverantörsbas och omvandla vår verksamhet till att enbart använda leverantörer som är certifierade enligt ISO 9001, med efterlevnad av Danfoss uppförandekod som ett minimikrav.  

Eftersom vi erbjuder högsta kvalitet får våra kunder den bästa 20-års garantin som finns på marknaden för kablar och mattor. DEVIwarranty™ täcker inte bara ersättningen av produkten utan också skador på t ex murverk, kakel och kostnader för installation och golvmaterial. 

 

Miljöpolicy

DEVI förbättrar ständigt sin miljöprestanda. 

Vi främjar en hållbar utveckling genom att förebygga föroreningar och eliminera oönskade effekter på miljön. Våra ansträngningar resluterar i kontinuerliga och mätbara förbättringar i miljön.

Verksamheten för DEVI planeras och genomförs med hänsyn till den enskilde medarbetare, arbetsmiljö och omgivningen. Alla produktionsenheter för DEVI uppfyller lokala miljökrav, ISO 14001 standarden och arbetsmiljölagen. 

Termen miljö betyder både arbetsmiljö, som innebär både hälsa, säkerhet och den yttre miljön. DEVI:s värmesystem och moderna termostater är utformade för att spara energi och sänka kundernas elräkningar.