Värmekablar

DEVI värmekablar är utformade för att användas i många olika tillämpningar som bland annat för komfortgolvvärme inomhus, hela uppvärmningssystem baserade på golvvärme, is- och snösmältningssystem för utomhusmark, frostskydd för tak, rörinneslutning, uppvärmning av idrottsplaner, skydd för kylhus m.m.

DEVI erbjuder ett komplett sortiment av elektriska värmekablar för så väl småhus som stora kommersiella byggnader och specialkonstruktioner. Värmekablar används vanligen i samband med nybyggnationer och större renoveringsprojekt.

Den unika utformningen garanterar maximal prestanda i alla situationer och den flexibla kabelkonstruktionen gör att installationen går snabbare och enklare än någonsin tidigare. Dessutom ger vi en unik garanti på 20 år som omfattar produktkostnader, installationskostnader och kostnader för nya golv, vilket gör att du kan känna dig trygg och säker.

  • Lättinstallerad flexibel kabel
  • Snabb reaktionstid
  • Säker och robust
  • Lång livslängd med upp till 20 års heltäckande garanti

DEVIkit 100T™ och DEVIkit™ Free 100T
DEVIflex™ 6T
DEVIflex™ 10T
DEVIflex™ 30T
DEVIsafe™ 20T
DEVIaqua™ 9T (DTIV)
DEVIpipeheat™ 10 med stickpropp
DEVIpipeheat™ 10
DEVIiceguard™ 18-36
DEVIpipeguard™ 10/25/33
DEVI Thermon (BSX, KSX, HTSX, KSR)
DEVIiceguard™ 18-36 Readymade
DEVIsnow™ 20T (DTCE)
DEVIsnow™ 30T
DEVIasphalt™ 30T (DTIK)
DEVI EasyConnect