Beräkningsverktyg

Mark

Det här verktyget är avsett för preliminär beräkning av värmeförluster på marken och definiera det optimala systemet för is- och snösmältning på olika ytor. Verktyget ger förslag på olika elkablar, styrsystem och fästelement. Verktyget innehåller grundläggande rekommendationer för installation och urval av utrustning.

Vi rekommenderar dig att använda verktyget i kombination med tillämpningsguiden: "Marktillämpning. Is- och snösmältning"

Läs mer

Ladda ned
Rör

Verktyget är avsett för preliminär beräkning av rörets värmeförluster och för att hitta det optimala systemet för att frostskydda dina rör. Verktyget ger förslag på olika elkablar, styrsystem och fästelement. Verktyget innehåller grundläggande rekommendationer för installation och urval av utrustning.

Vi rekommenderar dig att använda verktyget i kombination med tillämpningsguiden: "Frostskydd av rör"

Läs mer

Ladda ned
DEVImulti™ tool Det här verktyget är designat för att beräkna värmekabeln DEVImulti.

Programmet erbjuder ett urval av värmekablar för olika typer av rörledningar med automatiskt val av anslutningssystem.

Vi rekommenderar att verktyget används ihop med databladet för DEVImulti.

Läs mer

Ladda ned