Skyddsystem för kallaffärer, isarenor eller liknande
Den här guiden presenterar våra rekommendationer för design och installation av frostskyddsystem och frostskydd för kylrumsdörrar, avloppsledningar samt sprinkler och rör för brandskydd. Guiden ger en vägledning för uppvärmning, elektrisk data och systemkonfigurationer.

 

Varmvatten
Den här guiden presenterar vår rekommendationer för design och installation av varmvatten. Guiden ger en vägledning för uppvärmning, elektrisk data och systemkonfigurationer.

Frostskydd av rör
Den här designguiden presenterar våra rekommendationer för konstruktion och frostskydd för rör. Guiden ger en vägledning för uppvärmning, elektrisk data och systemkonfigurationer.

Uppvärmning av idrottsplaner
Den här guiden presenterar våra rekommendationer för konstruktion och installation av is- och snösmältningssystem för applikationer för uppvärmning av olika idrottsplaner. Guiden ger en vägledning för uppvärmning, elektrisk data och systemkonfigurationer.

Taktillämpning. Frostskydd.
Den här guiden presenterar våra rekommendationer for design och installation av is- och snösmältningssystem för tak. Guiden ger en vägledning för uppvärmning, elektrisk data och systemkonfigurationer.

Asfaltstillämpningar. Is- och snösmältning.
Den här designguiden presenterar våra rekommendationer för design och installation av is- och snösmältningssystem för asfalt. Guiden ger en vägledning för uppvärmning, elektrisk data och systemkonfigurationer.

Marktillämpning. Is- och snösmältning.
Den här guiden presenterar våra rekommendationer för design och installation av is- och snösmältningssystem för mark. Guiden ger en vägledning för uppvärmning, elektrisk data och systemkonfigurationer.

Genom att följa våra rekommendationer kommer du säkerställa en energieffektiv, pålitlig och underhållsfri lösning med våra värmekablar som har 20 års garanti.