Borulu ısıtma

Boru izleme çözümleri

Su dağıtımı yapan su kemeleri gibi sıvı ikmal sistemleri, belirli bir borunun sıcaklığına ve su rezervi kalitesi için borunun durumuna en bağlı sistemlerdir ve özel ve güvenilir çözümler gerektirirler.

Su boruları ve sıhhi borular her yapının en önemli parçalarıdır; herhangi bir hata çok külfetli ve onarımı pahalı olabilir. DEVI boru izleme çözümleri sayesinde, kış mevsiminde ani ve beklenmeyen donmadan kaynaklanan hasarlardan kolayca kaçınabilirsiniz.

Donmadan koruma sistemleri, donma ve buz hasarından korunması gereken su boruları ve sıhhi boruların mevut olduğu yerlerde kullanılır. Sıcaklığın korunması sistemleri sıcak suyun veya sıvı borularının istenilen sıcaklıkta kalmalarını sağlar.

Fakat temel amacının yanı sıra, boru izleme kullanımının aşağıdaki gibi pek çok avantajı vardır:

 • Buzlanmayan borular
 • Borularda sabit akış
 • Yer altı boruları için derinliğin azalması
 • Sert bir kış sonrası tamir masrafı olmaması
 • Yağlı ürünlerin boru sistemleri içerisinde sertleşmemesi
 • Verimli sıcak su kaynağı

DEVI boru izleme sistemleri DEVI ısıtma kabloları, DEVIreg™ termostatları ve kurulum aksesuarlarından oluşmaktadır.

Sensörlü DEVIreg™ termostatları mümkün olan en az enerjiyle en ideal sonuçların alınmasını sağlar.

DEVI boru izleme kurulumu için öneriler

Sıvının belirli bir sıcaklıkta tutulması için boru izlemenin tavsiye edildiği yerler:

 • Kapalı otoparklı çok haneli ve halka açık binalar
 • Süpermarketler
 • Sıhhi borular
 • Donma önleyici su depoları
 • Kanalizasyon
 • Yağmur suyu kanalları
 • Şehir sıcak/soğuk su boruları
 • Dış izolasyon için tek haneli evler

DEVI boru izleme sistemleri, iç ve dış ortam boru şebekeleri dışında yeraltı ve yerüstü boruları için, boru içinde veya boru dışında kullanılabilir.

Boru izleme sistemleri inşaatın ilk evrelerinde kurulmalıdır. Boru izleme sistemleri güvenliği sağlar ve buzun sebep olduğu hasarlardan oluşabilecek tehlikeleri önler.