Soğuk hava deposu koruyucu

Soğuk hava deposu koruyucu

Soğuk hava deposundaki zemin yapısının ısıtılması, soğuk hava depolarındaki veya buz pisti stadyumlarındaki zemin şartlarından dolayı yapının yıkılmasını engellemek için gereklidir.

Sıcaklığın sürekli –20 ve –30°C (veya daha düşük) arasında seyrettiği soğuk hava depolarında soğuk, zemin iyi yalıtımlı olsa bile yine de çevreyle etkileşimde olacaktır ve soğuk hava deposunun temeline nüfuz edecektir.

Soğuk hava depoları konstrüksiyonunun korunması için zemine, yapının temelindeki yalıtımın altına veya kapı çerçevesi içerisine elektrikli ısıtma kabloları kurulmalıdır.

Yoğuşmaya karşı zemin koruyucu

Soğuk hava depoları ile ısıtılmış odalar arasındaki kapı boşluklarında, kapıların açılıp kapanmasıyla meydana gelen sürekli olarak soğuk ve sıcak hava geçişleri sebebiyle yoğuşmuş su oluşabilir. Bu durum zeminde tehlikeli buz oluşumlarını meydana getirebilir; bu nedenle, bu alanlardaki zeminin buz oluşumundan korunması için ısıtılması gerekmektedir. Soğuk havanın ısıtılan alanlara akışını sınırlayarak konfor seviyesinde ilavede bulunacaktır.

Zeminler

Sıcaklığın sürekli –20 ve –30°C (veya daha düşük) arasında seyrettiği soğuk hava depoları, zemin iyi yalıtımlı olsa bile çevreyle etkileşimde olacaktır. Temel ve zemin alanı gibi yer/toprak ile temas halinde olan malzemeler, soğuğu emecektir ve toprak zemininin donmasına sebep olacaktır. Toprak zeminindeki sulu içerik genleşecektir ve önemli derecede donma erozyonu hasarına yol açacaktır. Aynı problem yapay olarak dondurulmuş buz pisti stadyumlarında da görülebilir. Bu sorunlardan DEVI'nin donmadan koruma sistemi ile kaçınılabilir.